Lista studenata za dodjelu sredstava za postdiplomce i doktorante

Komisija za obradu zahtjeva sačinila je listu studenata za dodjelu sredstava za postdiplomce i doktorante.

I DOKTORSKI STUDIJ

Redni broj Ime i prezime Fakultet
1. Slaven Petković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
2. Jovana Botić Mašinski fakultet, Beograd

 

II POSTDIPLOMSKI STUDIJ

Redni broj Ime i prezime Fakultet
1. Sava Njegovan Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
2. Minja Pribić Tehnički univerzitet, Beč
3. Dario Vlajić Filozofski fakultet, Banja Luka
4. Duška Grumić Filozofski fakultet, Banja Luka
5. Igor Suvajac Fakultet veterinarske medicine, Beograd
6. Stefan Stakić Pravoslavni Bogoslovski fakultet, Beograd
7. Darko Kovačević Poljoprivredni fakultet, Istočno Sarajevo
8. Sandra Ćetojević Ekonomski fakultet, Banja Luka
9. Vuk Milinčić Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
10. Jovana Kainović Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka

 

Studenti koji su podnijeli zahtjev a ne nalaze se na listi nisu ispunili uslove Javnog poziva za dodjelu sredstava za postdiplomce i doktorante u skladu sa Odlukom o dodjeli sredstava postdiplomcima i doktorantima („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, br. 24/23 i 30/23).

LISTA STUDENATA

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*