Društvo

Ko je kriv?

Prođe, evo, nedjelja dana od one tragične večeri, kada je Goran Karanović, mladi zaštitnik životinja iz sela Šibovska kod Prnjavora, sam sebi oduzeo život. Ubio se. Aimao je samo 19 godina. Bio je, kažu, dobar, […]