Radio Prnjavor: Izvještaj sa prve sjednice Skupštine grada

Novinar: Marijan Popadić.

 

Nakon dobijanja statusa grada, juče je u Prnjavoru održana prva sjednica Skupštine grada, a na njoj je usvojen i Statut grada Prnjavor. Gradonačelnik Prnjavora, Darko Tomaš, rekao je da se u roku od 60 dana trebaju uskladiti sva akta vezana za prelazak iz organizacionog nivoa opštine u grad.

 

“Na 22. redovnoj sjednici donesena je i Odluka o subvencijama izbjeglim i raseljenim licima u postupcima upisivanja prava svojine na izgrađenom zemljištu, odnosno krenulo se u rješavanje ove problematike koja nije riješena već trideset godina. Potvrđene su i odluke o prodaji zemljišta u poslovnoj zoni “Vijaka” koje garantuju nova radna mjesta i nove investicije” kazao je Tomaš.

 

Skupština je dala i saglasnost na Odluku Nadzornog odbora komunalnih preduzeća “Vodovod” i “Park” Prnjavor o korigovanim cijenama usluga ovih preduzeća, koje će se početi primjenjivati od maja.

 

Korekcijom cijena, kubik vode za domaćinstva koštati 1.52 KM Sa uračunatim PDV-om, dok će cijene odvoza smeća porasti za oko trećinu sadašnje cijene. Direktor “Vodovoda” Ljubiša Sibinčić, istakao je da će tako četvoročlana porodica, koja u prosjeku potroši 16 kubika vode, imati veći račun za nekih 6 do 7 maraka. “Cijena kubika vode koji je do sad bio 1,15 KM, povećaće se na 1,30 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 1,52, sa uračunatim PDV-om. Što se tiče odvodnje otpadnih voda, dosadašnja cijena za fizička lica je iznosila 0,40 KM bez PDV, sada će biti 0,50 KM bez PDV-a. Za pravna lica, cijena kubika vode ide sa 1,50 na 1,70 KM, bez uračunatog PDV-a, dok će za ovu kategoriju cijena odvodnje otpadnih voda biti povećana sa 0,80 KM na 0,90 KM” kazao je Sibinčić.

 

Direktorica KP “Park” Prnjavor, Dragana Nježić, istakla je da su cijene njihovih usluga u procentima različito povećane prema kategorijama korisnika, ali da je to povećanje u prosjeku oko 35 odsto. ” Korekcije cijena naših usluga trebale bi nam obezbijediti likvidnost poslovanja”Kazala  je Nježić.

Gradonačelnik Tomaš je, osvrnuvši se na ovu temu, napomenuo da ostvarena dobit od povećanja cijena komunalnih usluga, neće moći koristiti za tekuće troškove, nego i isključivo za sanaciju poslovanja i opreme, dodavši da smatra nerelevantnim način obračuna smeća po površini objekta, te da on mora biti usklađen sa količinom i vrstom otpada i nadležnima u KP “Park” ostavljen je rok od 90 dana da se ovo pitanje riješi. “Cijene komunalnih usluga nisu korigovane 17 godina i sad je to neophodno učiniti da bi ova preduzeća mogla da funkcionišu i rade. Nikome nije svejedno kada su ovakve odluke u pitanju, ali i pomenute firme rade po trenutnim tržišnim principima. Moram istaći da ćemo mi za socijalne kategorije naći način da ih subvencionišemo. S druge strane, mi smo kao opština veoma razuđeni, a KP “Park” odvozi smeće i po rubnim dijelovima opštine, što svakako iziskuje i veće troškove, a dodao bih i da su cijene koje smo mi odobrili na skupštini i sa poskupljenjem mnogo manje nego u drugim lokalnim zajednicama” rekao je gradonačelnik.

 

Predsjednik Kluba odbornika SDS-a u Skupštini grada Prnjavor, Velibor Trivičević, kazao je da odbornici kluba nisu podržali ovu ideju jer smatraju nepopularnim zavlačenja ruke u džep građana u današnje vrijeme. “Statut grada je napredak u odnosu na dosadašnju opštinu, i mi smo to podržali, a s druge strane, nismo podržali povećanje vodne i komunalne usluge jer će svako poskupljenje imati vrlo negativan uticaj na populaciju. Podržali smo i Izvještaj o korištenju sredstava za poljoprivredu i njihovi izvještaj uvijek bili korektni” kazao je Trivićevič.

 

Predsjednik Skupštine grada Prnjavor, Željko Simić, ocijenio je konstruktivnom prvu sjednicu, od kako je Prnjavor dobio status grada. “Bitno je istaći da smo danas usvojili prijedlog Statuta, kao najvišeg normativnog akta, što omogućava gradskoj upravi, da u narednih 60 dana donese sve odgovarajuče akte.” rekao je Simić.

 

Usvojen je i Izvještaj o korištenju novčanih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za prošlu, kao i program i plan za 2023.godinu.

 

Odbornici Skupštine grada usvojili su i Izvještaj o radu JZ “Dom zdravlja Prnjavor” za proteklu godinu i programu rada za 2023. godinu. godine, te Odluku o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica Opštine Prnjavor, kao i nekoliko odluka o prodaji nekretnina. Usvojeni su i izvještaji i program rada JU Centar za socijalni rad Prnjavor, JU Dječiji vrtić “Naša radost” Prnjavor i JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor. /prnjavorlive.info/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*