Непознати Прњавор: Када је Прњавор постао “град”?

До почетка Другог свјетског рата у Краљевини Југославији, Прњавор се налазио у саставу Врбаске бановине, једне од девет бановина које су основане 3. октобра 1929. године. Била је подијељена на нижа управна подручја: срезове ( 24 ), среске испоставе ( 8 ) и општине ( 161 ).

Капитулацијом Краљевине Југославије 1941. године и формирањем Независне Државе Хрватске, бановине су укинуте а Прњавор постаје дијелом новоформиране Независне Државе Хрватске.

Територија НДХ је подијељена на управне јединице – жупе, које су се дијелиле на котаре, котарске испоставе, општине и градове. На самом почетку НДХ је подијељена на десет великих жупа, а након четири мјесеца у јулу 1941. године направљена је коначна подјела на 22 велике жупе. Прњавор се нашао у Великој жупи Ливац-Запоље чије се сједиште налазило у Новој Градишци. Ова жупа је обухватала подручје котарских области Босанска Градишка, Босанска Дубица, Дарувар, Нова Градишка, Новска, Пакрац, Пожега, Прњавор и градове Нова Градишка и Прњавор (НН 70/1941).

Од 13. децембра 1944. године је на снази било ванредно стање, па је послове грађанске управе преузео војни заповједник подручја Вука, Барања и Посавје (НН 281/1944), а од 27. марта 1945. главар грађанске управе, као посебан опуномоћеник за исто подручје.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*