Otvaranje stečajnog postupka nad “Kompanija Dušanić” d.o.o. Prnjavor – Poziv povjeriocima da prijave potraživanja

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavio je da je Rješenjem broj 57 0 St 126195 18 St od 4.5.2023. godine otvoren stečajni postupak nad pravnim licem “Kompanija Dušanić” d.o.o. Prnjavor, sa sjedištem na Magistralnom putu bb, Prnjavor. Stečajni upravnik imenovan je Nataša Kosić iz Banje Luke.

Povjerioci su pozvani da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja ovom sudu, priložeći dokaze o osnovanosti potraživanja u dva primjerka. Također, povjerioci koji imaju razlučna i izlučna prava trebaju u svojoj prijavi naznačiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim pravima (član 169. Zakona o stečaju).

Povjerioci su također obavezni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun republičkih javnih prihoda – takse, uz naznačeni poziv na broj. Visina takse iznosi 1% od vrijednosti potraživanja, ali ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM. Kopija uplatnice treba biti priložena uz prijavu potraživanja.

Dužnici stečajnog dužnika su pozvani da izmire svoje dugove bez odlaganja.

Ročište povjerilaca, na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište), zakazano je za 4.9.2023. godine u 11:00 sati, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, u velikoj sali u prizemlju Suda. Nakon završetka ispitnog ročišta, održat će se ročište na kojem će se, na temelju izvještaja stečajnog upravnika, odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište). Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 4.5.2023. godine.

(57 0 St 126195 18 St-su)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*