KP “PARK” a.d. Prnjavor: Obavještenje

KP “PARK” a.d. Prnjavor

Poštovani,

Stupanjem na snagu Odluke o upravljanju otpadom („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 35/22), dana 04.01.2023. godine, dužni ste da u skladu sa članom 8. stav 1 u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, dostavite dokumentaciju (rješenje o registraciji, JIB/PIB i površinu poslovnog prostora – minimalne tehničke uslove ili građevinsku dozvolu) za ponovo uređivanje ugovornih odnosa o odvozu komunalnog otpada sa Komunalnim preduzećem. Članom 8. stav 2 iste Odluke je propisano da ukoliko u navedenom roku ne dostavite traženu dokumentaciju, odnosno u slučaju postojanja sumnje u tačnost dostavljenih podataka, Komunalno preduzeće će podatke o korisnoj površini pribaviti službenim putem od: Poreske uprave RS, Odjeljenja za prostorno uređenje opštinske uprave opštine Prnjavor i neposrednim premjerom korisne površine poslovnog prostora.

Ukoliko ne dostavite traženu dokumentaciju, u skladu sa navedenom Odlukom su predviđene kaznene odredbe.

Uprava Društva

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*