Годишњица првог ослобођења Прњавора у Другом свјетском рату.

пише: Дарио Топић, проф. историје.

Завичајни музеј Прњавор

На данашњи дан, 16. јануара 1943. године, припадници II црногорског, IV краљевачког и новооснованог комбинованог батаљона из састава I пролетерске бригаде у садејству са Царевогорском четничком четом под командом Љубе Подгорца, ушли су у Прњавор, те се овај датум узима као датум првог ослобођења Прњавора у Другом свјетском рату. Акцијом је командовао замјеник команданта I пролетерске бригаде Милоје Милојевић. У историјским изворима присутна су одређена неслагања око тога да ли је ово ослобођење Прњавора било планирано или је овај чин био резултат једне шире акције партизанских снага у то вријеме, резултат њихове атктивности на једном већем географском простору, активности усмјерене прије свега на акцију за ослобођење Теслића. Једно свједочење о томе оставио је партизански борац Раде Шаренац који је као припадник I чете II црногорског батаљона I пролетерске бригаде директно учествовао у овом догађају. Он је записао: „Ноћу 13/14. јануар 1943. године стигли смо у велико муслиманско село Лишњу, које се налази уз друм Прњавор – Бања Лука и ту одмарали до 15. јануара на вече. Добро нам је дошао одмор од 24 часа и кад је почело да се смркава добили смо задатак да кренемо према Прњавору и да извршимо демонстративни напад, како би олакшали поновно ослобођење Теслића осталим батаљонима Прве пролетерске и Треће крајишке бригаде. Шта се догодило – наш демонстративни напад претворио се у стварни и ми смо за непуна два часа ослободили по први пут Прњавор“.

Неки историјски извори показују да је у плановима Српског мотајичког четничког одреда којим је командовао Никола Форкапа, још раније постојала намјера да припадници четничког покрета ослободе Прњавор.

* на фотографији: партизани у Прњавору 16. јануара 1943. године.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*