Đorđe Kovačević v.d. direktor Muzičke škole “Konstantin Babić”

Okružni privredni sud u Banjoj Luci izvršio je upis promjene lica ovlašćenog za zastupanje kod: Javna ustanova Muzička škola “Konstantin Babić” Prnjavor.

Skraćena oznaka fi rme: JU Muzička škola “Konstantin Babić” Prnjavor. Sjedište: Ulica vladike Platona broj 27, Prnjavor. Matični broj subjekta upisa 1-1030-00. Zastupnik: Đorđe Kovačević, položaj: v.d. direktora, obim ovlašćenja: bez ograničenja.

(057-0-Reg-22-001364-su)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*