Bukvić o Vandrednoj sjednici SO Prnjavor samo sa jednom tačkom dnevnog reda

Нова ванредна сједница СО Прњавор
‼️3.ванредна сједница са само једном тачком дневног реда
👏У најави ефикасна сједница без дискусија
❓Зашто се чекало 10 дана након сједнице СО да се ЦИК-у упути допис❓❓ЦИК је одговорио у року од 2 дана (12.маја) а сједница и то ванредна заказује се за 25.мај са једном тачком дневног реда…
Поставља се питање зашто нова скупштинска већина ванредно не рјешава многе битне ствари, као што су нпр именовања чланова управних одбора ЈЗУ Дом здравља и Центар за социјални рад којима је мандат истекао у фебруару мјесецу❓❓
Тренутно се нелегално исплаћују накнаде овим члановима‼️‼️‼️
Зашто се ту не именују ,,замјенски,, в.д. чланова управних одбора који би имали легитимитет❓❓
Надаље, у протеклом периоду много пута смо чули да је бивша скупштинска већина одбила да именује в.д. начелника одјељења.
‼️Већ 5 мјесеци постоји нова већина која исто то није урадила. Чија је кривица❓❓
Много битних тема и питања је пред нама, између осталих и рјешавање инвестиционих проблема за које смо једногласно изгласали кредитно задужење, међутим очигледно да од важних питања сви бјеже и она нису на дневном реду нити сједница Скупштине, нити у распореду извођења радова‼️
Слика може припадати ‎текст који гласи „‎тина првавор скупштина општине светосавска ,прнавор, тел/факс: c-mail: kupstina@prnjavor.ba, www.prnjavor.ba број: 01-013-10/22 датум: 20.5.2022. године TÜVRhainiand Ha основу члана 43. статута општине прьавор („службени гласник општине прнавор" бр. 15/17 12/18) члана прнавор („службени гласник општине прьавор" бр. 21/17, 23/17 и5. пословника раду скупштине општине ванредну следницу скупштине општине прнавор сазивам сједница he ce одржати 25. Maja 2022. године (сриеда) сали скупштине општине прьавор, улица KapahopheBa бpoj за 3. ванредну седницу скупштине предлажем следени почетком 900 часова, y дневни ред: 1. рјешене o именовану заменског члана општинске изборне комисије прнавор. предследник скупштине општине келько симий, мастер полутикологнје cu Cuس‎“‎
Опис фотографије није доступан.
Слика може припадати текст који гласи „схдно свему горе наведеном, складу ca одредбама члана 2.15. став 2. изборног закона босне херцеговине, одлучено као диспозитиву. против рјешена дозволена жалба, али може покренути управни спор тужбом код окружног суда бана лука року од 30 дана, рачунаупи од дана призема рјешена. број: 01-11 1-----/22 датум:------ 2022. године предследник скупштине општине желко симин, мастер политикологије“
Опис фотографије није доступан.
Опис фотографије није доступан.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*