No Picture
Oglasi

Opština Prnjavor prodaje sanitetska vozila

Opština Prnjaovr putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje dva sanitetska vozila. Na osnovu člana 15. i 20. Statuta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor, Direktor Doma zdravlja Prnjavor usmenim i javnim nadmetanjem – licitacijom dana […]